Tags: ماسه الوینی EBT

ماسه اولوینی EBT

ماسه اولوینی EBT

  توضیحات  ماسه اولوینی به دلیل نقطه ی ذوب و زینتر بالا، اتلاف حرارتی پایین و مقاومت در برابر شوک های حرارتی در صنایع نسوز و فولاد سازی کاربرد دارد. برخی از کاربرد های ماسه ی اولوینی عبارتند از: استفاده در دریچه ی EBT کوره های قوس الکتریکی استفاده در تولید جرم روکش تاندیش استفاده… READ MORE