Tags: صفحات تاندیش

صفحه تاندیش (منیزیتی و سیلیسی)

صفحه تاندیش (منیزیتی و سیلیسی)

توضیحات  روشهای متفاوتی برای نسوزکاری تاندیش وجود دارد که با توجه به شرایط کار مثلا زمان و دمای ریخته گری می تواند تعیین شود. نسوز تاندیش باید عایق مناسب حرارتی ایجاد نماید و لایه در تماس با مذاب و سرباره نباید به شدت آسیب ببیند. برخی نقاط تاندیش نیاز به لایه نسوز ضخیم تری دارند… READ MORE