رسانه گروه پاترون

Patron Group Castables

Patron Group Castables

Patron Group Refractory Castables For any application in steel making Our experts are beside you to find out the best grade     جرم های ریختنی گروه پاترون برای هر کاربرد در فولادسازی متخصصین ما در کنار شما هستند تا بهترین گرید با بیابید #جرم_نسوز #جرم_ریختنی #کستبل #نسوز #refractory #castable #Patron #steel

Patron Revolutionary Product

Patron Revolutionary Product

ELCOPAT (Electrode Coating of Patron) A revolutionary product for reducing the electrode consumption up to 30%!   #الکوپات، #پوشش الکترود گرافیتی، محصولی انقلابی برای کاهش مصرف #الکترود #نوآوری #کاهش_هزینه #دانش_بنیان #کوره_قوس #فولاد #steel #elcopat #electrode #graphite_electrode #EAF

  • 1
  • 2
  • 4