خدمات مشاوره ای و آموزشی

خدمات مشاوره به کارخانجات فولاد

خدمات مشاوره به کارخانجات فولاد

مسائلی که کارخانجات در حال بهره برداری با آنها مواجه هستند کم نیستند. خدماتی که گروه پاترون می تواند به کارخانجات فولاد ارائه نماید عبارتند از: کاهش هزینه های تولید تدوین فرایند و نقشه جریان مواد تدوین فرایند های کاری در حوزه های مختلف (BPM) تدوین چارت سازمانی نیروهای صفی و ستادی مناسب و نیز… READ MORE

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

آموزش: بی تردید آموزش نیروی انسانی از پایه ای ترین اقدامات برای هر سازمان است. گروه پاترون با کمک تیم با تجربه و مشاوران زبده می Jواند در زمینه های زیر به آموزش نیروی انسانی کارخانجات  فولاد بپردازد: آشنایی با صنعت فولاد مفاهیم دوره کوره های قوس الکتریکی کوره های القایی اصول و مبانی ماشین… READ MORE

مشاوره جهت ایجاد کارخانه فولاد

مشاوره جهت ایجاد کارخانه فولاد

تاسیس یک کارخانه فولاد سازی با سوالات بیشماری روبروست. مطالعات جانمایی ظرفیت سنجی انتخاب محصول انتخاب تجهیزات و موارد دیگر از مسائلی هستند که یک مشاور باید بتواند به آن ها، حسب شرایط هر سرمایه گذاری پاسخ دهد. گروه پاترون با داشتن تیمی توانمند می تواند مسیر سرمایه گذاران را هموار نماید. علاوه بر موارد… READ MORE