تامین تجهیزات فولادسازی

کوره تصفیه پاتیلی

کوره تصفیه پاتیلی

به منظور آلیاژ سازی، گاز زدایی، تنظیم دمای ریخته گری، افزایش عمر نسوز کوره و هماهنگی برای ریخته گری چندین ذوب به صورت پیاپی از کوره ی تصفیه پاتیلی استفاده می شود. ذوب آماده شده در کوره های الکتریکی (کوره القایی یا کوره قوس الکتریکی) در داخل پاتیل تخلیه شده و به زیر کوره ی… READ MORE

تجهیزات جانبی فولاد سازی

تجهیزات جانبی فولاد سازی

پیشگرم افقی و عمودی پاتیلاطلاعات بیشترشارژر ویبراتوریاطلاعات بیشترلدل تارتاطلاعات بیشترتجهیزات فراوری قراضهاطلاعات بیشترپیشگرم افقی و عمودیاطلاعات بیشترپاتیل و شاهین پاتیلاطلاعات بیشترتجهیزات برش شمشاطلاعات بیشتر