کوره تصفیه پاتیلی

کوره تصفیه پاتیلی

به منظور آلیاژ سازی، گاز زدایی، تنظیم دمای ریخته گری، افزایش عمر نسوز کوره و هماهنگی برای ریخته گری چندین ذوب به صورت پیاپی از کوره ی تصفیه پاتیلی استفاده می شود.

ذوب آماده شده در کوره های الکتریکی (کوره القایی یا کوره قوس الکتریکی) در داخل پاتیل تخلیه شده و به زیر کوره ی تصفیه پاتیلی منتقل می شود و عملیات ثانویه بر روی ذوب صورت می گیرد.

گروه پاترون با داشتن نمایندگی از شرکت های مطرح ساخت تجهیزات فولادی و همکاری با طیف گسترده ای از شرکت های بزرگ فولاد سازی جهان، قادر به تامین نیاز های مشتریان خود از شرکت های زیر می باشد:

 

شرکت STS