کنترل آلایندگی

کنترل آلایندگی

سیستم کنترلالایندگی گروه پاترون

با توجه با آلایندگی بالای تولید فولاد، استفاده از سیستم کنترل آلایندگی مناسب امری ست اجتناب ناپذیر.

گروه پاترون با توجه به تجربه ی بالای فولاد سازی و بررسی سیستم های گوناگون کنترل آلایندگی، بهترین گزینه ی مورد نظر را انتخاب کرده است.

شرکت Klean Air  یکی از برترین تولیدکنندگان سیستم های تصفیه دود در کشور هندوستان می باشد.

گروه پاترون نماینده ی انحصاری شرکت Klean Air هندوستان می باشد.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.