نازل تاندیش

نازل تاندیش

توضیحات

مجرای انتقال ذوب از تاندیش به تیوب مسی نازل تاندیش می باشد که بسته به ابعاد شمش ها ی ریخته گری شده، ارتفاع ذوب درون تاندیش و سرعت ریخته گری ابعاد آن متفاوت بوده و بر حسب دبی مورد نیاز مذاب بر حسب سایز شمش، دارای قطر های متفاوت می­باشد، بسته به زمان ریخته گری درصد زیرکونیایی موجود در نازل تاندیش متغیر است.

انواع نازل تاندیش بیرونی شرکت ORL (زیر مجموعه RHI اتریش)

  1. نازل زیرکونیا ۹۶ درصد: برای ریخته گری پیوسته تا ۱۲ ساعت
  2. نازل آلومینا کربن با مغزی زیرکونیا ۹۶ درصد:برای ریخته گری پیوسته تا ۴ ساعت
  3. نازل زیرکونیا ۶۵ درصد: برای ریخته گی پیوسته تا ۱٫۵ ساعت
  4. نازل تادیش زیرکونیایی ۹۶% با ول بلوک مونتاژ شده
  5. ول بلوک مکعبی
  6. ول بلوک دایره ای

گروه پاترون نماینده ی انحصاری شرکت Orient Refractory Ltd بزرگترین تولید کننده ی نسوز های ۱QC و ۲QC کشور هندوستان، می باشد.