فرآوری ضایعات

فرآوری ضایعات

فراوری قراضه گروه پاترون

امروزه فراوری ضایعات رکن اصلی تمامی کارخانه های فولاد سازی می باشد.

کیفیت قراضه (در صورت ثابت بودن متغیرهایی چون توفقات و تخصص تیم تولید) بیشترین تاثیر را در میزان تولید، کیفیت محصول، مصرف برق و مصرف افزودنی ها دارد.

به منظور افزایش دانسیته ی مذاب می توان از دستگاه شیِر پرس استفاده کرد. در این روش ابتدا قراضه ها پرس شده و دانسیته ی آن بالا می رود، سپس به وسیله ی گیوتین ودر سایز های مودر نظر، خرد می شود. استفاده از قراضه های شیِر پرس شده منجر به افزایش میزان تولید و در نهایت کاهش بهای تمام شده خواهد شد.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.