خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

آموزش:

بی تردید آموزش نیروی انسانی از پایه ای ترین اقدامات برای هر سازمان است.

گروه پاترون با کمک تیم با تجربه و مشاوران زبده می Jواند در زمینه های زیر به آموزش نیروی انسانی کارخانجات  فولاد بپردازد:

آشنایی با صنعت فولاد

مفاهیم دوره کوره های قوس الکتریکی کوره های القایی

اصول و مبانی ماشین ریخته گری مداوم

اصول و مبانی نسوز

کنترل موجودی های کارخانه فولاد سازی

سر فصل هزینه های حسابداری کارخانه فولاد سازی

اصول و مبانی محاسبه بهای تمام شده

اصول و مبانی خرید در کارخانه فولاد سازی

مدیریت منابع خرید در کارخانه فولاد سازی

گزارشات تولید در کارخانه فولاد سازی

اصول و مبانی فرایند تولید

کنترل کیفیت محصول فولاد سازی

نگهداری و تعمیرات کارخانه فولاد سازی

مدیریت تولید کارخانه فولاد سازی

مدیریت نت کارخانه فولاد سازی

مدیریت کارخانه فولاد سازی

کاهش مصرف انرژی

اصول مصرف فروآلیاژها

فسفرزدایی و گوگردزدایی

تولید فولاد آلیاژی

مدیریت فرایندهای سازمانی (BPM)

مدیریت استراتژیک در شرکت های فولاد سازی