جرمهای نسوز کم سیمان

جرمهای نسوز کم سیمان

توضیحات 

نیاز به جرمهای ریختنی که قابلیت کاربرد در شرایط سخت تر، از جمله دماهای بالاتر و نیز شرایط خورنده تر مانند تماس مستقیم با مذاب را دارند، سبب شد که نسوزهای ریختنی کم سیمان تولید شده و امروزه جایگاه خاصی را در کاربردهای مختلف در صنایع فولاد پیدا کرده اند.

در این گروه از جرمهای ریختنی، با استفاده از افزودنی هایی درصد سیمان نسبت به جرمهای نسوز ریختنی معمولی کمتر شده است. در نتیجه میزان آب مصرفی و نیز درصد تخلخل این جرمها کمتر شده و قالبیت تماس مستقیم با مذاب را پیدا کنند.

گروه پاترون تولید کننده محدوده گسترده ای از این جرمهای ریختنی کم سیمان می باشد.