جرمهای نسوز ریختنی معمولی

جرمهای نسوز ریختنی معمولی

توضیحات 

نسوزهای ریختنی گروهی از نسوز های مونولیتیک هستند که امروزه بدل به یک گروه مهم از نسوز ها شده اند و فرمول های پیچیده ای برای آنها وجود دارد. این گروه از نسوز ها به علت خواص تقویت شده و روش نصب راحت مورد توجه خاصی قرار گرفته اند.نسوزهای ریختنی یک پیش مخلوط شامل دانه های نسوز، زمینه، چسباننده ها و  مواد کمکی هستند. در زمان نصب اینها با مایعی (معمولا آب) مخلوط و لرزانده و پمپ و ریخته شده تا یک قطعه نسوز را ایجاد کنند.

این گروه از نسوزها به علت اینکه دارای تخلخل زیادی حدود ۲۰ % هستند، نباید در تماس مستقیم با مذاب قرار گیرند. دلیل تخلخل بیشتر این نسوزها میزان آب مصرفی بالاتر آنهاست.

پیشنهاد می شود همواره از دستورالعمل سازنده جهت رسیدن به بهترین خواص استفاده شود.

گروه پاترون تولید کننده ی محدوده گسترده ای از نسوزهای معمولی مرغوب است.