جرثقیل های فولاد سازی

جرثقیل های فولاد سازی

 

جرثقیل های فولاد سازی

جرثقیل های سقفی

جرثقیل ها دروازه ای 

گروه پاترون قادر به تامین انواع جرثقیل های فولاد سازی از جمله جرثقیل های سقفی و جرثقیل های دروازه ای در تناژ های متنوع و با ضریب ایمنی بالا می باشد.

در همین راستا گروه پاترون جرثقیل های فولاد سازی را از یکی از معتبرترین شرکت های ساخت جرثقیل در کشور هند تامین می کند.

جرثقیل گروه پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.