تیوب مسی

تیوب مسی

توضیحات 

تیوب به عنوان قلب ریخته گری مدوام شناخته می شود، زیرا شروع و ادامه انجماد مهمترین قسمت شمش در آن رخ می دهد. بخش عمده ای از خواص و کیفیت شمش نهایی به تیوب مسی بستگی دارد.

جنس تیوب همواره از مس انتخاب شده است، چرا که بهترین خواص انتقال حرارت را در میان فلزات صنعتی برخوردار است.

ترکیب شیمیایی مطلوب، کیفیت سطحی مناسب، طراحی دقیق، عملیات مناسب حرارتی برای رسیدن به شمشی با کیفیت، نیز عملیات سطحی مناسب و عمر بالا از جمله نکاتی است که تیوبهای مسی گروه پاترون را از دیگر تیوب ها متمایز می کند.

مشخصات فنی یکی از انواع تیوب مسی های گروه پاترون را از اینجا می توانید دانلود کنید.