الکترود های گرافیتی

الکترود های گرافیتی

توضیحات 

وظیفه ی الکترود فراهم آوردن جریان الکتریسیته برای محفظه ی ذوب است. به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی، کیفیت الکترود جریان از فاکتور های مهم انتخاب آن هستند. 

کیفیت الکترود عمدتا توسط مواد اولیه مورد مصرف و روش ساخت تایین می شود. به هنگام خرید الکترود، خواص و مواردی نظیر وزن مخصوص، تخلل، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت الکتریکی، استحکام کششی و خمشی، مدول الاستیسیته و مقاومت در برابر شوک حرارنی را باید در نظر گرفت.

بخش انتهایی هر الکترود یک پیچ مخروطی شکل است که در داخل آن می توان یک مغزی (Nipple) پیچ داد. مغزی نیز باید استحکام مکانیکی خوبی داشته باشد و مقاومت اضافی بوجود نیاورد. دو یا سه تکه از الکترود ها معمولا به وسیله ی مغزی به هم پیچ می شوند و یک ستون الکترود ایجاد می کنند.

گروه پاترون نماینده ی شرکت ABL، تامین کننده ی انواع الکترود ها ی کوره ی قوس می باشد. دیتاشیت های بعضی از انواع الکترود ها و مغزی های این شرکت را در ادامه می توانید دانلود کنید.

RP graphite electrode

HP graphite electrode

Connector 3 TPI.TPIL

Connector 4 TPI.TPIL